Wednesday, May 28, 2014

Gioi Thieu

Giới Thiệu:

Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam (Vietnam United Campaign - VUC) được thành lập như là một tổ chức dân sự xã hội để qui tụ và nuôi dưỡng quan hệ giữa những cá nhân người Việt không phân biệt tuổi tác, quá trình, nguồn gốc bản thân nhằm mục đích tối hậu là đóng góp vào diễn trình xây dựng dân chủ, nhân quyền, thịnh vượng cho đất nước Việt Nam.

Ton Chi Hoat Dong

Tôn chỉ hoạt động:

- Chia sẻ quan điểm trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau để mỗi cá nhân tham gia có nhiều thông tin trong việc quyết định đường hướng và hành động cá nhản;
- không tham gia các hoạt động có tính chất chính trị quyền lực nhưng cổ võ cho việc thúc đẩy mọi người Việt Nam tham gia vào chính trị công dân;
- Gạt bò mọi định kiến cá nhân, địa phương, đảng phái, tuổi tác, giới tính, học vấn...

Bieu Tình truoc su quan TQ tai Washington DC 18/05/2014